Mirror Lakes

Mirror Lakes

Te Anau to Milford Sound, New Zealand.